REGULAMIN POKOJE 4 YOU

 1. Najemca pokoju nazwany jest w dalszym ciągu „Gościem”.
 2. Pomieszczenia mieszkalne w obiekcie, zwane w dalszym ciągu „pokojami” wynajmowane są na doby. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.
 4. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 06:00 dnia następnego.
 5. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju od godziny 6:00 do godziny 22:00.
 6. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Jeśli Gość nie opuści obiektu do godziny 12:00 i nie zgłosi chęci przedłużenia pobytu  zgodnie z powyższym punktem – zobowiązany jest zapłacić za następną dobę. Obiekt POKOJE4YOU zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu lub w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi).
 7. Gość zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem obiektu POKOJE4YOU.
 8. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny przebywać na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszystkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 9. Obiekt POKOJE4YOU zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za pobyt, najpóźniej w dniu przyjazdu Gościa. Akceptowalną formą płatności jest płatność przelewem, kartą kredytową lub gotówką.
 10. Gość w celu otrzymania faktury jest zobowiązany do podania numeru NIP firmy i adresu e-mail, najpóźniej do końca dnia przyjazdu. W przypadku jego braku zostanie wystawiony paragon fiskalny, a uzyskanie faktury będzie niemożliwe.
 11. Gość podając adres e-mail wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej.
 12. Obiekt POKOJE4YOU nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych albo kosztowności.
 13. Po zakończeniu pobytu Goście zobowiązani są zwrócić pokój wraz z jego wyposażeniem w stanie nienaruszonym.
 14. W przypadku wyrządzenia szkody Gość musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie obsługę obiektu, ponosi też pełną materialną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia elementów wyposażenia  obiektu powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających. W przypadku niezgłoszenia faktu uszkodzenia Gość zostanie wezwany do zapłaty zgodnie z Kodeksem Cywilnym.
 15. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój każdorazowo jest zobowiązany zamknąć okno, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 16. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe bezwzględnie zabronione jest używanie w pokojach świec, grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych i telefonicznych.
 17. Zabrania się również pozostawiania w gniazdkach elektrycznych ładowarek telefonicznych, komputerowych itp. podczas nieobecności Gościa w pokoju.
 18. Zabrania się także przenoszenia oraz przestawiania mebli oraz urządzeń będących wyposażeniem obiektu.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe jak również dbałość o wizerunek i etykę obiektu bezwzględnie zabrania się palenia tytoniu w całym obiekcie. Naruszenie tego zakazu może spowodować uruchomienie czujki przeciwpożarowej i automatyczne wezwanie Straży Pożarnej. Za nieuzasadnione wezwanie Straży Pożarnej w tym przypadku odpowiada Gość. Złamanie zakazu może skutkować dodatkowym obciążeniem finansowym 1000 zł za każdy dzień pobytu.
 20. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 21. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Niewłaściwe zachowanie może spowodować odmówienie dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę wraz z koniecznością uregulowania zobowiązania finansowego za cały zarezerwowany pobyt.
 22. W przypadku wcześniejszych rezygnacji z pobytu przez Gości opłata nie podlega zwrotowi.
 23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżających Gości będą odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji rzeczy są przechowywane przez 1 miesiąc, a następnie niszczone.
 24. Obiekt POKOJE4YOU może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył powyższy regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu lub innych Gości, czy też szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu albo innych osób przebywających na terenie obiektu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania obiektu.
 25. Obiekt nie posiada strzeżonego parkingu i nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub stratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 26. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.pokoje4you.pl oraz w holu głównym przy recepcji. Każdy Gość korzystający z obiektu akceptuje warunki regulaminu i przyjmuje do stosowania.
 27. Anulacja pobytu ze zwrotem płatności jest możliwa do 5 dni przed przyjazdem, po tym czasie zwrot płatności jest niemożliwy.